Úřední deska

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

„Navýšení výrobní kapacity výroby práškových barev společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a. s. – leden 2018“ (dále též jen „záměr“) nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Publikováno: 28. 02. 2018

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 18