Úřední deska

Posuzování vlivů záměru „Navýšení výrobní kapacity výroby práškových barev společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a. s.“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele

Posuzování vlivů záměru „Navýšení výrobní kapacity výroby práškových barev společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a. s.“ dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - zastavení posuzovacího procesu z podnětu oznamovatele

Publikováno: 13. 12. 2017

ROZHODNUTÍ A VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

p r o d l u ž u j e podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost stavebního povolení na stavbu vodního díla: "Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace"

Publikováno: 03. 12. 2017

Informace o oznámení záměru „Navýšení výrobní kapacity výroby práškových barev výrobních objektů společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., objekt parc.č.952/2 a 952/3 v k.ú. Komárov u Opavy“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Informace o oznámení záměru „Navýšení výrobní kapacity výroby práškových barev výrobních objektů společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., objekt parc.č.952/2 a 952/3 v k.ú. Komárov u Opavy“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Publikováno: 06. 11. 2017

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 17