Úřední deska

Návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2020

V souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, předkládáme

Publikováno: 29. 11. 2019

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 25